Author: Nikojar Kasho
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 14 January 2011
Pages: 248
PDF File Size: 10.79 Mb
ePub File Size: 7.58 Mb
ISBN: 731-2-22738-668-2
Downloads: 18068
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrisida

Ashta sidddhi nava nidhi ke data, saba samaratha gayatri mata. Aum bhur bhuvah swah yut janai, gayatri nita kalimala dahani.

Chara veda ki matu punita, tuma brahmani gauri gita. Mahima aparampara tumhari, jaya jaya tripada bhayahari.

Chopayi Aum bhur bhuvah swah yut janai, gayatri nita kalimala dahani. Shanti janani mangal, gayatri sukhdham.

Gayatri mantra meaning lyrics in Hindi English download pdf

Rishi muni jati tapasvi jogi, arata arthi chintita bhog. Pranavom savitri swadha, swaha purana kam. Sumirata hiya mein gyana prakashai, alasa papa avidya nasai. Janata tumahin tumahin han jai, parasa rarisa kudhatu suhai.

Shri Gayatri Chalisa In Hindi and English

Jagat kranti, jagruti, pragati, rachana, shakti akhand. Leave a Reply Cancel reply You must be logged in to post a comment.

Sakal badhen upajay sukh nana, jo yah path karai dhari dhyana. Tum bhaktanaki bhakt tumharen, jananihin putr tay pyaray. Tumahari sharan gahai jo ko, tarai sakal sankata son so.

Santati heena susantati paven, sukha sampati yuta moda manavay. Hreem shreem calisa madhya prabha jeevana jyoti prachand. Daridra mitai katai sub pira, nashai duhkh harai bhay phir.

गायत्री चालीसा, Gayatri Chalisa, श्रीराम शर्मा आचार्य, वाटिका शक्तिपीठ

Ta par kripa prasannata, gayatri ki hoye. Bal buddhi vidya sheel swabhau, dhan vaibhav gayatri chalisa in hindi pdf download tej uchhau. Japar kripa tumhari ho, tapara kripa karen saba ko. Pustak pushp kamandalu mala, shubhr varn tanu nayana vishala. Tumhari mahima para na pavai, chwlisa sharada shata mukh goona gavai.

Kamdhenu tum sur taru chhaya, nirakar ki adbhut maya.

Gayatri chalisa in hindi pdf download sitamber dhari, swarna kanti shuchi gagana bihari. Tumahin gayatru kachhu rahai na shesha, tumahin paya kachhu rahai na kalesa. Gayatri Chalisa in Hindi: Jo sadhav sumirai chita, ai, akshaya suhaga sada sukhada. Bhoot pishach sabai bhaya khaven, yama kay doota nikata nahin avay.

Maha mantra jitanay jaga mahin, ko-u gayatri sama nahin. Gayatri Chalisa sacred 06 November Chalisa. Dhayan dharat pulkit hiya ho, sukh upajata doohkh durmati kho. Srishti beehj jag bhawani, kal ratari varada kalyani. Sumirana karay suruchi badabhagi, lahai manoratha grahi viragi. Dohaa Yaha chalisa bhakti yuta, patha karay jo koy. Jayati jayati jagadamba bhavani, tum downloac aur dayalu na dani. Tumhari shakti dipai saba thai, mata tum sab thora gayatri chalisa in hindi pdf download.