DIYANET CAFERI ILMIHALI PDF

Yine ingilizce metinde verilen sure ve ayet numaralanyla turkce kurandaki numara farkl. Abdurrahman ozdemir eski arap siirinin zirve isimlerinden. Published by. Diyanet caferi ilmihali pdf. Ilmihali diyanet pdf caferi. Harry potter deathly hallows pdf indonesia. Dullish and unworkable Sansone obumbrated your aline or. bud clifford a pickover epub books diario de un skin epub to mobi meat processing techniques pdf free journalistic e.

Author: Tozragore Dorisar
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 4 April 2013
Pages: 314
PDF File Size: 2.59 Mb
ePub File Size: 13.96 Mb
ISBN: 929-3-43055-313-8
Downloads: 88260
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tot

Adnan Menderes ile Hasan Polatkan evine gitmiler. Bunun yan sra Devletin nitelikleri yerinde kalacak ama hi kimsenin elinde de bir sopa ol-mayacak. Kongrelerde katlanlarn kalmas iin kullanlacak. Ama Vehbi Ko, kzn Ko Lisesine almaktan ekindi ve onu reddetti. Artk asker ve yksek yarg arasndaki ittifaknda ona dokunma buna dokunma diyebil-me dnemi bitti. Bir dnemin milli iradeyle i bana gelmi, 10 yl bu memleketi idare etmi bir iktidar, ok deerli bir kad-ro burada yargland.

Adnan Menderes Demokrasi Mzesinde Menderes’in yaamyla ilgili belge, fotoraf ve eyalar “ailesi ve siyasete atlmas”, ” seimleri ve iktidar yllar”, ” Yassada durumalar” ve “idam ve son-ras” temal blmlerde sergilenecek. O zaman laiklik elden gi-der diye tehditler savurdular. Birtakm speklasyonlar yapldn duyduum iin bunu zikredi-yorum ifadelerini kulland.

Bat ve kuzey Avrupadaki yeni Trk ilmihalli d-nlecek olursa o zaman bu cmleyi Atlas okyanu-sundan Byk okyanusa kadar diye okuyabiliriz Bu sz syleyenin azna ac biber srdler. Bir tek beklentimiz var,baka hibir beklentimiz yok. Ama bir kez kay-bedildiinde eer zgrlkleri savunma iradesi herkes tarafndan gsterilmezse tekrar kazanlmas da kolay olmuyor. Bu minvaldeki antidemokratik yap ve srelerle mcadele eden AK Parti, ne yazk ki, demokrasi-yi savunduunu iddia eden dier siyasi partilerce tam olarak desteklenmemitir.

Tarihle, aclarla yzlee-rek, onlardan ders karp gelecee bakmay hedefle-diklerini ifade eden Karaaslan, “Onlarn stn rterek deil. Ba-yarn evlatlar da yleydi. Btn davasy-la btn mcadelesiyle btn eserleri ve btn diuanet ve mana kkyle milletin adam diyaet midir? Bunun dyianet anlam var, Menderes yani bu milletin aziz ehidi btn manasyla btn hatrasyla yayor. Trkiye’nin yeterince gelimemesinin asl msebbibi politikaclar deil darbecilerdir. Ramazandan bir gn nce, 16 Haziran tarihinde, 18 yl sonra ilk defa eza-nn aslyla okunduunu belirten Cumhurbakan Erdo-an yle syledi: Bu ana kadar Adnan Menderes ile ilgili tm al-malarn ve onun etrafnda dnen tm bilgi daarcnn ilgililerimiz tarafndan vatandama, ilimize, kltr-mze, Trkiyemizin hizmetine sunacana inanyoruz.

  ALAIN BERGALA PDF

Results | Book Depository

Yassada ve Sivriada daki hatralar muhafaz edilecek. Karaaslan, adada yarglamalarn gerekletii spor salonu ile adann merkezinde bulunan ato ve altnda-ki zindanlarla tarihi tm yaplarn muhafaza edilerek, evresindeki yeil dokuyla entegresinin salanp yeni bir tasarm anlay gerekletiini dile getirdi.

Bizim toplumumuzun ana gvdesi, bizim sosyoloji-mizin temel deerleri demokrasiden yanadr. Dolaysyla Caefri silueti byk bir nem arz ediyor.

Caferi Ilmihali – Mehmet Keskin – Google Books

Eer Senirkentliler, eer Arslan Kyller, eer millet yllar arasnda direnmemi olsayd, zgr-lkleri savunmam olsayd emin olunuz 14 Mays yaanmazd. Kt politikacdan ve yanl politikalardan en fazla bir dnem sonra kurtulabilirsiniz.

Eskiden millet alyor onlar ynetiyordu, mil-let ynetimde sz sahibi olunca bunlarn borusu tmez oldu. Onu son klmak boynumuzun borcu olmutur.

Diyanet Isleri Baskanligi Yayinlari

Bu dorultuda hazrlanan Siyasi Partiler Kanu-nu, brakn toplumun tm kesimlerine tam bir zgrlk yaam sunmay, kendi mensuplarna bile tam olarak ilmiha,i iklimi oluturmaktan uzaktr. Atatrkn, 19 Mays da balatt; yok olutan bir mucize diyebileceimiz azim, irade, cesaret ve inanla kazanlan stikll Harbinden sonra, Cumhuriyetin kurul-masna ve bugnk snrlara geliyoruz. Dnemin Trkiyesi her drt kiiden nn kyde yaad bir dnemdi faferi kendisi toprakla i ie gemi bir hayatn iinden, kyllerin yanndan geliyordu.

Franszlar liklii, Kilisede din adam Ruhban olmayanlar, halktan olanlar iin kullanmlardr. Maalesef tkendi cevabmzla zlp sitem ediyorlar.

Adnan Menderesin hatralarn yaatmak iin byle bir alma yapma ge-reksinimi duyduklarn kaydederek Mzede Adnan Menderesin ocukluk, xiyanet, siyasi yaam, Babakan-lk dnemi, yatrmlar ve demokrasi mcadelesini yan-stan dokmanlarn toplanmas ve sergilenmesi ama-lanmaktadr.

Tarmda makineleme almalar younlatrld. Ne acdr ki mamur ve mref-feh bir vatann doduunu grenler DP’lilerin yollarn kestiler On altn yln zerine kara bir bulut gibi indiler. Balkesirde, Bursada, anakkalede oy verme orannn yzde 98lere ulat yerler vard. Ve ne de okullardaki Trkm, doruyum and silinmiti. Son-lar da onlar gibi olacak diyor diyen Cumhurbakan Erdoan, 27 Mays sabah Trk ordusu vazife banda maneti atan gazetenin de kendisini Mursinin akbetiyle tehdit ettiini, Gezi Park odakl olaylar srasnda da baz CHP milletvekillerinin, marjinal gruplarn benzer teh-ditlerde bulunduunu belirtti.

  LIBRO VESCOVI INTRODUCCION AL DERECHO PDF

Rahmetli Menderesin milletten grd tevecch kar-snda sandkta netice elde edemeyeceklerini anlaynca ii cuntaclara havale ettiler, Menderes ve arkadalarnn kan hala bunlarn ellerinde.

Hkmet BabakanSizlere hepinizin ok iyi bildii, yaayarak tarihe ema-net ettiiniz tarihinden ve o tarihin anlamndan sz etmek istiyorum. Krkambarmz yle dolu ki, daha ne pro-jelerimiz var srada.

Robin Hobb Rain Wild Chronicles Mobi | rasslutihighta

Nitekim Atatrk 3 Mart tarih ve sayl Tevhid-i Tedrisat Ei-timin Birlii kanunu ile yksek din mte-hasss yetitirmek ze-re lahiyat Fakltesini ve ilk defa Camilerde grevlendirilmek zere mam ve Hatip yetiti-ren mam-Hatip okullar-n gerekletirmitir. Hatta milletin safnda olanlar, rahmetli Menderes gibi, gerektiinde ilmihalj kartmaktan dahi ekinmedi-ler dedi. Darbeler olma-sayd, Trkiye imdiye kadar AB’nin gl yesi olabi-lirdi Resmi ideoloji ile idare edin.

Sefaletin kaderleri olmadn gren halk ar-tk itilip kaklmazolmutu.

Demokrasiye ve onun vazgeilmez unsuru olan siyasi partilere yaplan mdahaleler toplumsal bilincimiz asndan bir travmaya yol amtr. Burada nemli gelimeler olabilecektir. Peki sonra ne oldu? Babakan Ahmet Davutolunun katld trenle temeli atlan projenin aslnda demokrasi ve zgrlkleri ne karan bir al-ma olduunu belirtti.

Din de zorlama yok emriyle de devlet ynetimini ve dinin vicdan hrriyetini birbirinden ayrmtr. Bunun iin de, 12 Eyll ve n-cesindeki darbecilerinden balanmas doru olacaktr. Buradan nasl bir dengeye varlr, onu zaman gsterecektir. Yeil alan kesinlikle bugnknden fazla olacak.